KUJAWSKO - POMORSKI
ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW
OCHRONY
ZDROWIA

kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
..........

"OCHRONA ZDROWIA ZACZYNA SIĘ OD NAS"

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
Członek Federacji ZPOZ "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"

Aktualności K-PZPOZ

Radziwiłł bez poparcia „Solidarności”
Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/184821,radziwill-bez-poparcia-solidarnosci.html
Z Marią Ochman, przewodniczącą Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, rozmawia Rafał Stefaniuk.
„Solidarność” zawiesza dialog z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Dlaczego?

czytaj całość >>

Nie ma podstaw do badania kandydatów na strażaków w POZ

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi rekrutacji do szkół pożarniczych,  informujemy, że nieporozumienia związane z dopuszczaniem kandydatów na strażaków do testów sprawnościowych, wynikają z zapisów regulaminów tych szkół a nie z przepisów prawa.

czytaj całość >>

K-PZPOZ

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia został powołany w celu:

1. wspierania rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia;
2. wspieranie rozwoju rynku świadczeń ochrony zdrowia;
3. integracje podmiotów ochrony zdrowia;
4. koordynacje opieki zdrowotnej;
5. wspierania podstawowej i ambulatoryjnej działalności zdrowotnej na rzecz społeczności lokalnej;
6. promocja zdrowia w województwie Kujawsko-Pomorskim i poza jej terenem;

Lokalizacja

Kontakt

Logowanie
Zamknij to okno