KUJAWSKO - POMORSKI
ZWIĄZEK
PRACODAWCÓW
OCHRONY
ZDROWIA

kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
kpzpoz, kujawsko-pomoski związek pracodawców ochrony zdrowia
..........

"OCHRONA ZDROWIA ZACZYNA SIĘ OD NAS"

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy
Członek Federacji ZPOZ "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE"

Aktualności K-PZPOZ

Szanowni Państwo,
przesyłam ciekawy link:
 
MZ: nie zamierzamy wyrzucić internistów z przychodni POZ

czytaj całość >>

Ze Zdzisławem Szramikiem, wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, rozmawia Mariusz Kamieniecki

czytaj całość >>

Tabloid zestawił niedawne i archiwalne wypowiedzi ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Cytaty, jak mogą się państwo domyślić, stoją ze sobą w sprzeczności.

czytaj całość >>

Szanowni Państwo,,
przesyłam ciekawy link:
Rezydenci po spotkaniu z MZ : Nie przedstawiono nam żadnej nowej propozycji

czytaj całość >>

Komunikaty

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
W załączeniu przesyłam Państwu list Lekarzy Rezydentów do Pary Prezydenckiej, potwierdzający postulaty z którymi zgłaszają się do MZ i Rządu.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy ,Prezesi, Lekarze,
Przygotowaliśmy plakaty popierające protest rezydentów ,które należy zawiesić na drzwiach gabinetów lekarskich od 8-mej rano 13 października 2017r.

W pierwszym półroczu tego roku lekarze POZ udzielili 77 milionów porad, co oznacza, że do końca roku będzie ich 153-155 mln. To rekordowa liczba w stosunku do ubiegłych lat. Z roku na rok rośnie także liczba badań diagnostycznych zleconych przez lekarzy POZ.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
Przypominam, iż nadal w pełni aktualne pozostają zasady odbywania spotkań z przedstawicielami firm farmaceutycznych opracowane przez Federację "PZ" na podstawie aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Materiały dotyczące tych kwestii przesyłam w załączeniu.

Federacja "Porozumienie Zielonogórskie" zdecydowanie popiera postulat środowiska Lekarzy rezydentów, aby w możliwie szybkim tempie zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia w Polsce.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE",
Uprzejmie informuję, że dzisiaj Konstanty Radziwiłł podpisał i skierował do publikacji w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Szanowni Państwo
Członkowie Kujawsko-Pomorskiego Związku Ochrony Zdrowia i Federacji ZPOZ "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE",
przypominam, że w  sezonie 2017/18 partnerem "Akcji Grypa"  jest  firma Mylan właściciel marki   Influvac.

K-PZPOZ

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia został powołany w celu:

1. wspierania rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia;
2. wspieranie rozwoju rynku świadczeń ochrony zdrowia;
3. integracje podmiotów ochrony zdrowia;
4. koordynacje opieki zdrowotnej;
5. wspierania podstawowej i ambulatoryjnej działalności zdrowotnej na rzecz społeczności lokalnej;
6. promocja zdrowia w województwie Kujawsko-Pomorskim i poza jej terenem;

Lokalizacja

Kontakt

Logowanie
Zamknij to okno