Wysłane pismo do A. Jacyny ws. podwyżek dla pielęgniarek

Pan Andrzej Jacyna

Prezes NFZ

Szanowny Panie Prezesie,

Kancelaria Prawna Federacji Porozumienie Zielonogórskie przygotowała opinię na temat procedury podwyżkowej dla pielęgniarek, położnych i pielęgniarek szkolnych w POZ.

Poniżej trzy punkty tej opinii:


1. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy poz w terminie do dnia 14 lipca mają obowiązek przekazania do oddziałów NFZ informacji o liczbie zatrudnionych u nich pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień 1 lipca 2019 roku (par. 2 ust. 3 rozporządzenia).

2. Oddział NFZ, w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w informacji, jest zobowiązany do przekazania świadczeniodawcy aneksu do umowy obejmującego wysokość dodatkowych środków na świadczenia pielęgniarek i położnych (par. 2 ust. 4 rozporządzenia).

3. Aneks, o którym mowa powyżej winien uprzednio znaleźć swe odzwierciedlenie w odpowiednim zarządzeniu Prezesa NFZ, w którym określona zostanie pula środków na podwyżki, wysokość stawek kapitacyjnych na taką sytuację, itp. - do dziś takie zarządzenie nie zostało wydane.

Do chwili obecnej ani Prezes NFZ nie wydał zarządzenia, o którym mowa w punkcie 3, ani żaden z dyrektorów oddziałów NFZ nie poinformował o zamiarze sporządzenia jakiegokolwiek aneksu do umowy przewidującego dodatkowe środki na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.


Punkt pierwszy jest oczywisty. Punkt drugi mógłby być zrealizowany przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ po spełnieniu punktu trzeciego. Punkt trzeci nie jest przez Pana realizowany, nie mamy żadnej wiedzy na temat procedowanego zarządzenia na temat podwyżek dla personelu POZ. W tej sytuacji pytamy Pana:

1. Czy wyda Pan zarządzenie w tej sprawie?

2. Czy Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich przekażą aneksami środki podwyżkowe?

3. Czy zdaje Pan sobie sprawę, że niezrealizowanie punktu drugiego i trzeciego opinii prawnej jest złamaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia?

4. Gdyby Pan nie chciał przekazać środków podwyżkowych, łamiąc rozporządzenia Ministra Zdrowia, to jaki sens realizować punkt pierwszy (zgłaszanie ilości pielęgniarek w POZ)?


Brak zarządzenia i aneksów uniemożliwi udzielenie podwyżki, za co odpowiedzialna będzie Centrala NFZ.

Prosimy o pilną odpowiedź.

Z poważaniem

Jacek Krajewski

Marek Twardowski

Do wiadomości

1. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

2. Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński

3. Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król

4. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko

5. Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski

6. Wiceprezes ds Medycznych Bernard Waśko

7. Prezes NRPiP Zofia Małas
Pozdrawiam serdecznie!