Komunikaty

INSTRUKCJA o zasadach orzekania o zdolności do uprawiania sportu w POZ

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia Zarząd Funkcyjny Federacji "Porozumienie Zielonogórskie" rekomenduje, w każdym przypadku, skierowanie kandydata do uprawiania sportu do Poradni Medycyny Sportowej z zastosowaniem formuły:
„na podstawie §2 ust 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz.U.2016.1172 z dnia 2016.08.03) wnoszę o ocenę zdolności do uprawiania sportu”
 


czytaj całość

Federacja "PZ" - Zapowiedzianych kontroli UODO w placówkach medycznych XVI Newsletter FPZ

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ", Trafia do Państwa XVI wydanie naszego newslettera.


czytaj całość

Komunikat - orzekanie o sporcie - instrukcja powinnościowego postępowania

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
Przesyłam Państwu do praktycznego wykorzystania w poradniach POZ ważny komunikat, stanowiący swoistą instrukcję powinnościowego postępowania.


czytaj całość

AKCJA GRYPA - Influvac Tetra, szczepionka przeciw grypie - dodania wskazania u dzieci od lat 3. Meldunek epidemiologiczny

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
przypominam, że uległ zmianie ChPL dla produktu leczniczego:
Influvac Tetra, zawiesina do wstrzykiwania w ampułko-strzykawce, szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana.


czytaj całość

Wybierz stronę: |<  <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14    >  >>  >|