"Szumowski o uldze podatkowej za prywatne leczenie"

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
Przesyłam ciekawy  link: "Szumowski o uldze podatkowej za prywatne leczenie"
https://www.termedia.pl/mz/Szumowski-o-uldze-podatkowej-za-prywatne-leczenie,34652.html

Uwaga sporo propozycji rozwiązań dla POZ - wybrane:

- wykorzystanie POZ i medycyny pracy do wprowadzenia bilansów zdrowia osób dorosłych,

- premiowanie przez NFZ świadczeniodawców osiągających dobre efekty i wysoką jakość świadczeń,

- wprowadzenie oceny podmiotów leczniczych przez pacjentów,

- powołanie Wojewódzkich Rad Zdrowia, upoważnionych do planowania i współdecydowania o dystrybucji środków finansowych,

- wydzielenie w stawce kapitacyjnej kwoty na badania diagnostyczne i wprowadzenie elementów oceny jakości mających wpływ na finansowanie POZ,

Pozdrawiam serdecznie!