Komunikat - podwyżki dla pielęgniarek POZ i AOS

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

Dotyczy: KOMUNIKAT W sprawie podwyżek dla pielęgniarek POZ i AOS

Uprzejmie Państwu przypominam, iż celem realizacji postanowień OWU* dotyczących podwyżek dla pielęgniarek, należy:

1.      Do dnia 14.07.2020 r. przekazać (w formie elektronicznej ew. jak zwykle) do właściwego oddziału NFZ informację, o liczbie zatrudnionych na dzień 01.07.2020 r. (nie tylko na podstawie umowy o pracę) u danego świadczeniodawcy pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na etat (lub równoważnik etatu). Informację należy przekazać w podziale na formy wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, a więc w podziale na następujące grupy zatrudnionych:

- na podstawie umowy o pracę,

- w ramach stosunku służbowego,

- na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Przekazaniu podlega jedynie informacja o pielęgniarkach i położnych zatrudnionych dla potrzeb realizacji umowy z NFZ.

Dalsze komunikaty w tej sprawie zostaną przekazane w kolejnych tygodniach.

Podstawa prawna - *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!