Pracodawcy RP - Ankieta - estoński CIT

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

Przesyłamy materiał ankietę w temacie proponowanych rozwiązań podatkowych.

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!

Szymon Kopa

 
Szanowni Państwo,

 

W związku z zapowiedzianą, podczas konferencji w dniu 17 czerwca br. przez Premiera Mateusza Morawieckiego, reformą podatku dochodowego od osób prawnych

i wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT, pragniemy poznać Państwa opinię nt. wstępnych założeń tego rozwiązania.

 

Zgodnie z założeniami model ten ma polegać na tym, że przedsiębiorca nie płaci podatku, jeśli reinwestuje zysk. Danina pobierana będzie dopiero na etapie realizacji zysku, czyli np. w momencie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Takie rozwiązanie ma być dedykowane przedsiębiorcom osiągającym do 50 mln zł obrotów rocznie.

Dodatkową korzyścią ma być również ograniczenie rachunkowości podatkowej, deklaracji i obowiązków administracyjnych.

 

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Czy w Państwa opinii wprowadzenie rozwiązania polegającego na opodatkowaniu dochodu dopiero w momencie jego realizacji (tzw. estoński CIT),

tj. np. w chwili wypłaty dywidendy, to instrument mogący realnie wpłynąć na rozwój inwestycji w Polsce i dynamizację przedsiębiorczości?

a.       Tak

b.      Nie

c.       Trudno powiedzieć

Komentarz [opcjonalnie]:

                        

2.       Czy Państwa zdaniem wprowadzenie tzw. estońskiego CIT ma szansę wpłynąć pozytywnie na rynek pracy i przyczynić się do utworzenia znacznej liczby

nowych miejsc pracy?

a.       Tak

b.      Nie

c.       Trudno powiedzieć

Komentarz [opcjonalnie]:

 

3.       Czy Państwa zdaniem estoński CIT jest odpowiednim instrumentem pobudzania inwestycji w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19?

a.       Tak

b.      Nie

c.       Trudno powiedzieć

Komentarz [opcjonalnie]:

 

4.       Czy w Państwa ocenie tzw. estoński CIT to rozwiązanie, które zgodnie z założeniami Rządu  pomoże zatrzymać mikro, małych i średnich przedsiębiorców

przed przenoszeniem swoich działalności za granicę?

a.       Tak

b.      Nie

c.       Trudno powiedzieć

Komentarz [opcjonalnie]:

 

5.       Mając na względzie zakładany spadek dochodów samorządów w związku z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT, czy Państwa zdaniem 1 stycznia 2021 r.

to odpowiedni moment na wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania?

a.       Tak

b.      Nie

c.       Trudno powiedzieć

Komentarz [opcjonalnie]:

 

6.       [Pytanie opcjonalne]: Jakie Państwa zdaniem, jako doświadczonych menedżerów, należałoby wprowadzić w najbliższym czasie rozwiązania prawne

i prawno-podatkowe, aby realnie poprawić płynność finansową przedsiębiorstw i zwiększyć poziom inwestycji w dobie kryzysu i post-kryzysu wywołanego

COVID-19?