Wyrok WSA ws. udostępnienia informacji publicznej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

W załączeniu przesyłam wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczący udostępnienia informacji publicznej przez Wojewodę Podkarpacką. Wyrok jest korzystny dla Skarżącego tj. Porozumienia Podkarpackiego.

Kolejny "mały" federacyjny sukces niezwykle ważny w naszej działalności ;-)

--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!