Przypomnienie - AOS - ważna ankieta do przyszłego kontraktowania !

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


Należy spodziewać się, że w najbliższym czasie (koniec 2021r.) NFZ ogłosi konkursy na AOS. Wszyscy mamy świadomość, jak bardzo z roku na rok spadała rentowność wszystkich poradni specjalistycznych. Zamierzamy we współpracy z SGH - Szkołą Główną Handlową w Warszawie w najbliższym czasie przygotować raport dot. rentowności wybranych poradni. W związku z tym prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie anonimowej ankiety, co pozwoli uzyskać wartościowy materiał wyjściowy do negocjacji.


Istotnym jest, by ankietowani świadczeniodawcy wykonywali świadczenia objęte badaniem w oparciu o "zwykłą" umowę, tj. poza ryczałtem szpitalnego zabezpieczenia i realizowali je co najmniej od 2018 roku. Ankieta powinna być wypełniona anonimowo, tj. bez identyfikacji podmiotu, wystarczające dla nas będą cechy w niej wskazane. Najlepiej gdyby dokument wypełniać bezpośrednio w edytorze tekstu, a nam przesłać już zamknięty plik pdf - nieedytowalny. Część II ankiety należy wypełnić dla każdego badanego zakresu odrębnie.
     
Świadczeniodawców AOS bardzo proszę o wypełnienie!

--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!