UWAGA! Komunikat w sprawie zasad finansowania POZ od 1 lipca

    Szanowni Państwo

    Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

     

    zgodnie z zawartym dnia 27 czerwca 2021 r. porozumieniem z Federacją "POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE" -  Filip Nowak Prezes NFZ wydał Zarządzenia Nr 123/2021/DSOZ i Nr 126/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

    Zmiany polegają na:

    - rezygnacji z mediany udziału teleporad jako mechanizmu ustalania wysokości stawki kapitacyjnej od 1 września (nowe zasady zostaną ustalone przez zespół ds POZ),

    - rezygnacji z wymogu co najmniej 1 wizyty w przeciągu 3 kolejnych okresów sprawozdawczych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z chorobą przewlekłą (waga 3,2) – do wagi 3,2 wystarczy więc dowolna porada (teleporada, porada osobista lub wizyta domowa) raz na 3 miesiące, oczywiście z zachowaniem pozostałych warunków (odpowiednie rozpoznanie brak leczenia w AOS).

    Korekcie uległy też stawki kapitacyjne (teraz są minimalnie wyższe niż wcześniej zaproponowane przez NFZ) mające zastosowanie w lipcu i sierpniu, tak aby były podzielne przez 12.

     

    Linki do zarządzeń:

    https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1262021dsoz,7387.html

    https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1232021dsoz,7384.html

     

    W związku z powyższym w lipcu i sierpniu w zakresie teleporad obowiązują następujące zasady:

    1. Jeżeli udział teleporad jest poniżej 25 % wszystkich porad udzielonych w podmiocie to nastąpi zwyżka stawki kapitacyjnej o 5%.

    2. W przypadku udziału teleporad pomiędzy 25%, a 75% stawka kapitacyjna pozostanie bez zmian.

    3. W przypadku udziału teleporad powyżej 75% stawka kapitacyjna zostanie obniżona o 10%.

     

    Aby ujednolicić postępowanie w ramach Federacji "PZ" należy przyjąć zasadę, że teleporada Lekarza POZ (5.01.00.0000152) ma miejsce wtedy, kiedy dochodzi do kontaktu Lekarza z pacjentem lub jego uprawnionym przedstawicielem w momencie udzielania porady poprzez systemy teleinformatyczne lub systemy łączności (np. wideorozmowa, rozmowa telefoniczna, czat online), pozostałe sytuacje, w tym wypisywanie recept np. na podstawie pozostawionej przez pacjenta informacji o brakujących lekach, winny być sprawozdawane jako porada lekarska udzielona w miejscu udzielania świadczeń (5.01.00.0000121).

     

    Przypominam, że od 1 lipca  obowiązują zasady indeksowania zdarzeń medycznych oraz EDM, jednakże obecnie nie ma żadnych sankcji za brak wdrożenia tych zmian.

     

    Przypominamy również, że pierwszym krokiem do  normalności jest przyjmowanie pacjentów w odstępach 20 minutowych, po uprzedniej rejestracji, tak aby mogli Państwo z należytą starannością zająć się swoją populacją.

     

    Uprzejmie proszę, o pilne wdrożenie powyższych reguł i stosowne przeszkolenie Personelu.

     

    P.S.

    Bez uzgodnienia, proszę nie podpisywać, żadnych kolejnych aneksów z NFZ.

    Proszę, o przesłanie scanów ew. zdjęć!


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!