Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

w związku z Państwa udziałem w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 13.09 br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.


Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/2653-projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-ws-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-szpitalnego.html

     

--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!