Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 28.08 br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu przeglądów lekowych.


Podaję link do projektu:

 https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/2649-projekt-rozporzadzenia-mz-ws-pilotazu-przegladow-lekowych.html

 
--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!