WAŻNE! Komunikat Teleporady

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

W związku z komunikatem NFZ w sprawie Teleoprad informuję, iż Zarząd "PZ" podjął rozmowy z Filipem Nowakiem Prezesem NFZ oraz, a może w szczególności Adamem Niedzielskim MZ i na ten moment nie zmieniamy naszego postępowania tj. nadal sprawozdajemy przedłużanie leków - wizyty recepturowe (każde, bez wyjątku), jako wizyty osobiste.

O wynikach rozmów poinformuję w osobnym komunikacie.