Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 13.09 br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.


Podaję link do projektu:

https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/2683-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-sprawie-skierowan-wystawianych-w-postaci-elektronicznej-w-systemie-informacji-medycznej.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!