Szkoła Cukrzycy - maila wraz z linkiem do ankiety Nieamputuj.pl

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


Dr Piotr Liszkowski od wielu lat jest niezwykle zaangażowany w leczenie chorych z zespołem stopy cukrzycowej. Przed 15 laty był współzałożycielem i do dzisiaj jest lekarzem prowadzący Poradnię Stopy Cukrzycowej przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu. Jest lekarzem diabetologiem zajmującym się od 15 lat leczeniem Chorych z Zespołem Stopy Cukrzycowej. Wieloletnie leczenie skomplikowanych przypadków i wprowadzanie nowatorskich metod leczenia stopy cukrzycowej uratowało wielu pacjentów przed amputacją kończyn dolnych i ciężkim kalectwem. Włącza się w wiele działań edukacyjnych skierowanych zarówno do lekarzy wszystkich specjalności jak i  pacjentów. Na prośbę dr Andrzeja Paciorkowskiego  włączył się w program edukacyjny "Szkoła Cukrzycy". We wszystkich kolejnych edycjach jest autorem prezentacji poświęconej przewlekłym powikłaniom cukrzycy w tym zespołowi stopy cukrzycowej. Aktywnie uczestniczył też w konferencjach dla lekarzy prowadzących "Szkoły Cukrzycy". Nadal mamy  niewystarczający dostęp chorych do specjalistycznych Poradni Leczenia Stopy Cukrzycowej. Mamy też stale dramatyczną ilość wysokich amputacji kończyn z powodu zespołu stopy cukrzycowej. Dr Piotr Liszkowski ze współpracownikami usiłuje stworzyć nowatorską aplikację wspomagającą wczesne rozpoznanie i leczenie tego powikłania cukrzycy. Jednym z elementów niezbędnym do postępu prac jest uzyskanie jak najszerszej opinii  lekarzy o tej inicjatywie. Z uwagi na przedłużający się brak systemowych rozwiązań dla tej grupy chorych, chcąc dotrzeć do ich jak największej liczby zainicjował i zaangażował się w projekt utworzenia aplikacji mobilnej Nieamputuj.pl, która ma być dla nich wsparciem. Ma ona wykorzystywać algorytmy sztucznej inteligencji do rozpoznawania ran na stopie na podstawie zdjęcia wykonanego smartfonem. Planowana jest też wersja dla Lekarzy Rodzinnych. Stąd prośba o wypełnienie poniższej ankiety. Ankietyzacja jest wymagana w toku poszukiwania źródeł sfinansowania projektu. Zdając sobie sprawę z nadmiernego Państwa obciążenia codzienną pracą - ankieta została tak skonstruowana, aby jej wypełnienie zajęło jak najmniej czasu (szacunkowo ok. 3 min). Uprzejmie proszę o pomoc i wypełnienie ankiety. Proszę również o przesłanie ankiety członkom Państwa związków.

Link do ankiety: https://forms.gle/8kcPCku7dVF1myXRA