Ankieta w ramach projektu "PZ"

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
     

zwracam się z gorącą prośbą o wzięcie udziału w badaniu
prowadzonym na zlecenie „Porozumienie Zielonogórskie"
Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia w
ramach projektu „Zapotrzebowanie rynku pracy/placówek
medycznych na kwalifikacje i kompetencje zawodowe personelu
medycznego". Głównym celem projektu jest identyfikacja braków
w zakresie wiedzy, kwalifikacji i kompetencji pracowników
sektora ochrony zdrowia. Celem realizacji badań jest
przygotowanie rekomendacji/stanowisk zmian systemowych.

     
Link do badania:

https://www.webankieta.pl/ankieta/710123/zapotrzebowanie-rynku-pracyplacowek-medycznych-na-kwalifikacje-i-kompetencje-zawodowe-personelu-medycznego.html