Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 12.03. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r..


    Podaję link do projektu:

     

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3059-projekt-rozporzadzenia-wzorprojekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-sposobu-ustalania-ryczaltu-systemu-podstawowego-szpitalnego.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!