Nowe materiały - w ramach "Biblioteki Lekarza" - kodowanego serwisu Federacji PZ - zapobieganie powikłaniom cukrzycy

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

Koleżanki i Koledzy.

W ramach projektu edukacyjnego „Szkoła Cukrzycy" realizowanego z Partnerem Projektu firmą Novo Nordisk, dostarczymy Państwu nowe materiały edukacyjne obejmujące swym zakresem informacje pomocne w kontaktach z pacjentem, informacje o procedurach, rekomendacjach, schematach leczenia oraz produktach leczniczych wykorzystywanych w codziennej pracy z pacjentami. Dzisiaj mam dla Państwa materiał zwracający uwagę  na ważny społecznie temat jakim jest  zapobieganie powikłaniom cukrzycy. Autorem materiału jest dr n. med. Annę Jeznach - Steinhagen - specjalista diabetolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( Zakład Dietetyki Klinicznej, Instytut Matki i Dziecka, Poradnia Diabetologiczna). Jak Państwo wiecie  konsekwencje zdrowotne podwyższonego stężenia glukozy we krwi są szerokie i mogą dotyczyć wielu narządów organizmu. Materiał informuje pacjenta, że w przebiegu cukrzycy może rozwinąć się szereg powikłań które zostały w prosty i czytelny sposób w nim  opisane, a dbając o prawidłowe stężenie glukozy we krwi, dba o swoją cukrzycę, dba o siebie, tak, aby uniknąć powikłań. Materiał powinien spowodować, że  wyrobi sobie  również nawyk systematycznych badań, oraz konieczność odwiedzenia lekarza jeśli pojawią się niepokojące objawy. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże w edukacji pacjentów i zwróci ich uwagę na powikłania. Gorąco polecam przekazywanie tego materiału  pacjentom z cukrzycą. Materiał dostępny jest również na stronie:  https://www.szkolacukrzycy.pl/

Z poważaniem i pozdrowieniem