Komunikat - zakup w hurtowniach farmaceutycznych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


    KOMUNIKAT


    podmioty uprawnione do zakupów w hurtowniach farmaceutycznych


    Zarząd KPZPOZ i Federacji "PZ" informuje, iż w dniu 21.05.2222 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MZ w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.


    W pierwotnej wersji ten akt prawny w bardzo mocnym stopniu ograniczał uprawnienia do takich zakupów naszym członkom. Po interwencji Federacji, w obecnym stanie prawnym:


    - podmioty lecznicze są uprawnione do zakupów w hurtowniach w pełnym zakresie,


    - lekarze prowadzący działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej, jak dotychczas mogą nabywać leki wchodzące w skład zestawów przeciwwstrząsowych, a dodatkowo: większość produktów OTC, produkty stosowane w stomatologii, a nawet niektóre produkty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe.


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!