Opinia dot. projektu zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do 22.09. br. opinii dot. projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.


    Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3566-projekt-zarzadzenia-ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!