Komunikat - AOTMiT

KOMUNIKAT

WNIOSEK O POZYSKANIE DANYCH PRZEZ AOTMiT

W związku z kierowanymi do Świadczeniodawców POZ - przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji -  wnioskami o pozyskanie danych kadrowo-płacowych,

Zarząd KPZPOZ i Federacji "PZ" informuje:

1. Z formalnego punktu widzenia AOTMiT ma prawo domagać się zawartych we wnioskach informacji, a Świadczeniodawcy POZ mają obowiązek ich przekazania.

2. Mimo braku sankcji za nieprzekazanie w/w informacji, rekomendujemy udzielenie merytorycznych odpowiedzi Agencji, w tym przekazanie rzetelnych danych i informacji, o które AOTMIT wnioskuje.

3. W naszym przekonaniu uwzględnienie wniosków AOTMiT może byś skutecznym środkiem w celu wykazania Agencji, Ministrowi Zdrowia i Prezesowi NFZ, faktu znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania podmiotów POZ, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych argumentów w negocjacjach zmierzających do urealnienia stawek wynagrodzeń Świadczeniodawców POZ.


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!