WAŻNE! Komunikat - praca zdalna, kontrola trzeźwości

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


    KOMUNIKAT - PRACA ZDALNA

    1. Zarząd KPZPOZ informuje, iż w ubiegłym miesiącu weszły w życie zmiany Kodeksu Pracy dotyczące m.in. zasad wykonywania pracy zdalnej.

    2. Z napływających do Związku Federacji informacji wynika, iż pracodawcy są informowani przez firmy zewnętrzne o konieczności sporządzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej - owe firmy nakłaniają do zakupu określonych wzorów dokumentacji czy przeprowadzenia szkoleń.

    Te oferty często wskazują na obligatoryjność sporządzenia takiego Regulaminu  i w tym zakresie nie są prawdziwe.

    3. Informujemy, iż:

    a) praca zdalna, nawet na wniosek uprawnionego pracownika, nie może być wykonywana u pracodawcy, jeśli "nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika".

    b) w zdecydowanej większości przypadków w podmiotach leczniczych nie jest możliwe wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników (udzielanie teleporad w siedzibie podmiotu leczniczego nie jest pracą zdalną, co do zasady nawet teleporady wymagają obecności pracownika w miejscu udzielania świadczeń),

    c) w sytuacji, w której z uwagi na powyższe, pracodawca nie zamierza zezwolić na wykonywanie pracy zdalnej - nie musi sporządzać Regulaminu pracy zdalnej.

    4. Informujemy także, iż pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia w swoim podmiocie kontroli trzeźwości pracowników – jest to dopuszczalne, ale nie obligatoryjne.


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!