Komunikat dla Świadczeniodawców - nie będzie dodatkowej biurokracji w POZ

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
 
Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Federacji "Pz" (27.08.2019r.)
sporo czasu poświęciliśmy na omówienie spraw związanych z grożącą wszystkim świadczeniodawcom w Polsce koniecznością
zmian zasad prowadzenia księgowości na tzw. standard rachunku kosztów dla potrzeb AOTMiT.
Zarząd Funkcyjny podjął działania, czego efektem jest zmiana prawa, która stanowi, że tych przepisów nie stosuje się do świadczeniodawców:
 
1) udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
3) o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. d.
 
W związku z tym standard rachunku kosztów będzie dotyczył tylko podmiotów prowadzących pełną księgowość, o ile nie są podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie POZ lub realizatorami z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
 
Pozdrawiam serdecznie!