Nowy wzór zleceń na środki pomocnicze - nic się na razie nie zmienia

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1555), które wprowadza nowy wzór zlecenia. Pomimo tego, że wchodzi w życie 1 września 2019 to zgodnie z uchwaloną ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw nadal można korzystać z dotychczasowych wzorów. Dotychczasowe druki obowiązują do 31.12.2019r. (możliwość wystawienia) a realizować można nawet do końca 2020 roku.
 
Pozdrawiam serdecznie!