Podwyżki dla pielęgniarek i położnych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
 
Uzgodnienia z NFZ i MZ trwały długo, ale mamy dobrą wiadomość! Uprzejmie informuję i jednocześnie potwierdzam, że Świadczeniodawcy, którzy dzielą środki po równo w przeliczeniu na etat lub równoważnik etatu, nie muszą zgodnie z ustaleniami występować do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w celu uzgadniania podziału środków. Wystarczy, że złożą Oświadczenie (Załącznik nr 2a – w załączeniu) do NFZ z zaznaczoną opcją 3) – czyli, że dokonują podziału środków “w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej”.
 
Świadczeniodawcy POZ, którzy środki podwyżkowe nie dzielą po równo na etat lub równoważnik etatu, muszą dokonać uzgodnień z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych – jak to miało miejsce w sierpniu lub wrześniu 2018 roku (podwyżki były od 1 września 2018).
 
Wszystkie Oddziały Wojewódzkie NFZ, w tym rzecz jasna i oczywista K-P OW NFZ zostały poinformowane o decyzji Prezesa NFZ.
 
Pozdrawiam serdecznie!