Konsultacje społeczne zarządzenia w sprawie zniesienia limitów w AOS

Szanowni Państwo
członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
 Przesyłam Państwu link do artykułu w temacie konsultacji społecznych projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprzwie zniesienia limitów w AOS

https://www.termedia.pl/mz/Konsultacje-spoleczne-zarzadzenia-w-sprawie-zniesienia-limitow-w-AOS,36857.html