KPZPOZ - Federacja "PZ" - pismo do Prezesa NFZ ws. AOS

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


W załączniku przesyłam pismo wysłane 12 maja 2020 do Prezesa NFZ ws. AOS.


Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!