Wykład na temat PZW "C" - dr n. med. Paweł Rajewski

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

 

Uprzejmie zapraszam Państwa do skorzystania z jutrzejszego bezpłatnego webinaru organizowanego przez firmę Abbvie Polska na temat postępowania z Pacjentem zakażonym HCV w praktyce klinicznej - od rozpoznania do leczenia i monitorowania.
 
Poniżej agenda i dostęp do webinaru:
 

Wykład poprowadzi Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego dr med. Paweł Rajewski, prof. WSG

Data: 20.05.2020 godz 18.30

 
Temat spotkania: Przewlekłe zapalenie wątroby typu C
 

Proponowany zakres tematyczny powyższego wykładu:

- problem HCV w Polsce, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy nt. epidemiologii zakażenia HCV oraz naturalnej historia choroby,

- standard stosowany w diagnostyce zakażenia HCV oraz grup w których diagnostyka w kierunku HCV powinna być wykonywana w pierwszej

   kolejności biorąc pod uwagę czynniki związane z ryzykiem przeniesienia zakażenia HCV

- gdzie bezpłatnie wykonać diagnostykę w kierunku zakażenia HCV,

- obecny standard terapii WZW typu C - w świetle aktualnych wytycznych i programu terapeutycznego obowiązującego w Polsce, ze szczególnym

   uwzględnieniem zmian, które dokonały się w okresie ostatnich 4 lat, w związku z wprowadzeniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do terapii

   bezinterferonowych.

- znaczenie monitorowania ryzyka występowania potencjalnych interakcji lekowych (tzw. DDI) pomiędzy terapią WZW C, a lekami stosowanymi w

   terapii innych schorzeń.

- krótko i długofalowe korzyści wątrobowe i pozawątrobowych związanych z zastosowaniem skutecznej terapii WZW typu C.

- na co zwrócić szczególną uwagę przy monitorowaniu pacjentów zakażonych HCV, leczonych z powodu HCV i tych, którzy są już po leczeniu HCV.

Join Zoom Meeting

Meeting URL:
    

https://abbvie.zoom.us/j/94912120263?pwd=c1ZIeGtjdE0zRE8ySm5EWm92RktZdz09

Meeting ID:
    

949 1212 0263

Password:
    

800684

 

 Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!