Recepta na S - komunikat

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

 

Wg zapisów ustawowych od 1 lipca 2020r. recepty na bezpłatne leki dla seniorów mogliby wystawiać również Lekarze z poradni AOS i szpitali. Niestety za tym nie poszły prace przystosowujące system e-recepty i platformę P1 do tej możliwości. Federacja "Porozumienie Zielonogórskie" wskazywała zarówno Ministrowi Zdrowia jak i odpowiedzialnemu za stronę techniczną e-zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), że brak odpowiedniej reakcji, o którą intensywnie upominało się "PZ", spowoduje całkowity paraliż wystawiania recept dla seniorów od 1 lipca.

 

Zgodnie z komunikatem MZ przesunięto termin gotowości platformy P1 na 1 października 2020r.

 

Rozszerzenie zakresu Lekarzy, którzy mogą wystawiać recepty dla Pacjentów 75+, jest oczekiwane zarówno przez środowisko medyczne jak i przede wszystkim przez samych Pacjentów. Dzięki temu chorym zostanie skrócona droga do otrzymania leków bezpłatnych. Należy jak najszybciej dostosować system e-recepty do tego celu.

Federacja "Porozumienie Zielonogórskie" oczekuje wprowadzenia mechanizmów automatyzujących analizę dotychczas wystawionych recept oraz ich realizacji przez seniorów. Lekarz ani pielęgniarka wystawiając e-receptę nie powinni zajmować się wyszukiwaniem wcześniejszych recept, ilości opakowań, terminów realizacji czy prowadzeniem obliczeń ile tabletek jeszcze Pacjent posiada i czy przysługuje mu kolejna bezpłatna e-recepta. To strata czasu. Takie operacje powinny wykonać narzędzia IT. Tylko taka informatyzacja ochrony zdrowia ma sens.

 

Federacja "PZ" od lat postuluje, aby Lekarz był systemowo uwolniony od obowiązku sprawdzania i stosowania odpowiedniej dla danego Pacjenta refundacji leków. Powinny do tego służyć narzędzia informatyczne, będące pod kontrolą Rządu RP, praktycznie stosowane dopiero w aptece, na etapie realizacji recepty!

 

 Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!