Komunikaty

Czterech nowych rzeczników w obronie praw lekarzy

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


Przesyłam interesujący link:

https://www.termedia.pl/mz/Czterech-nowych-rzecznikow-w-obronie-praw-lekarzy,47175.html


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

 

w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 31.05. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


    Podaję link do projektu:

     

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3205-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
 

w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 31.05. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.


    Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3206-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-szpitalnego.html


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 31.05. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Podaję link do projektu:

https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3207-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-rehabilitacji-leczniczej.html


czytaj całość

Wybierz stronę: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|