Komunikaty

Wyrok WSA ws. udostępnienia informacji publicznej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Projekt ustawy o koronerze

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Wybierz stronę: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|