Komunikaty

Jak zabezpieczyć komunikację elektroniczną w placówkach medycznych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Szanowni Państwo Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami, u których stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju KOS-BMI Dzieci

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|