Komunikaty

Lekarze rodzinni są rozczarowani brakiem realizacji ustaleń z ministrem zdrowia

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

KPZPOZ - ad. vc. telekonferencji CZK oraz pism wojewodów ws. kadry medycznej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

WAŻNE! Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|