Komunikaty

WAŻNE Informacje - dofinansowanie informatyzacji z MZ - dopłaty do kosztów ogrzewania

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


    Od kilku dni dostaję pytania o program dofinansowania informatycznego dla POZ.

    Poniżej przesyłam otrzymaną dzisiaj syntetyczną informację z MZ:


    MZ uruchomiło dwa projekty dla Placówek POZ, których celem jest wsparcie integracji tych placówek z systemem P1 w obszarze zdarzeń medycznych i Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.


        projekt e-Gabinet+ przeznaczony dla małych jednostek, które otrzymają sprzęt komputerowy oraz dostęp do systemu informatycznego umożlwiającego raportowanie zdarzeń medycznych i wymianę EDM.
        Projekt e-usługi POZ dla jednostek dużych, w którym przyznane zostaną granty na integrację z systemem P1 w obszarze zdarzeń medycznych i wymianę EDM (w tym budowę repozytoriów EDM).


    Wsparcie w obu projektach uzyska łącznie 2 000 jednostek. Wartość wsparcia to prawie 300 mln zł. Realizacja projektów jest współfinansowana z inicjatywy REACT-EU.

    Zasady naboru wniosków zostaną ogłoszone na początku września 2022 roku na stronie https://zdrowie.gov.pl/. Nabory będą prowadzone na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia: https://e-inwestycje.mz.gov.pl/.


    Druga sprawa to dopłaty do ogrzewania – jako "PZ" dopilnowaliśmy, żeby wśród uprawnionych do dopłat w projekcie ustawy przygotowanym przez rząd były podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ. Projekt trafił do Sejmu więc prośba o weryfikację, czy obejmuje wszystkich, którzy potrzebują tego wsparcia – teraz jest ostatnia chwila na ewentualną próbę zmiany.


    Link do projektu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=5FF33B0AACFBC0EEC12588A900268C5A--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

KONTROLE - terminy ważności produktów medycznych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
    
W związku z dochodzącymi do Zarządu KPZPOZ sygnałami o kontrolach sanepidów (PPiS/PSSE) obejmujących sprawdzenie terminów ważności leków i szczepionek  prosimy, aby pilnie i niezwłocznie dokonali Państwo sprawdzenia terminów ważności wszystkich produktów medycznych wykorzystywanych w przychodniach POZ, począwszy od zestawów przeciwwstrząsowych, a na szczepionkach kończąc.
     
Uczulam również, aby dokładnie sprawdzać  dostarczane do przychodni produkty lecznicze. Taka ostrożność dotyczy również szczepionek otrzymywanych od sanepidów.


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

Komunikat do Członków Federacji Porozumienie Zielonogórskie z 29.08.2022 r.ws. aneksów umów

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


Komunikat do Członków Federacji "Porozumienie Zielonogórskie" z 29.08.2022 r.ws. aneksów umów


 W sobotę 27 sierpnia br. odbyło się spotkanie Zarządu FPZ z MZ, podczas którego omówiona została aktualna sytuacja związana z aneksowaniem umów. Zarząd Funkcyjny FPZ przekazał informację o podejmowanych działaniach w tym zakresie. Do czasu zakończenia rozmów prosimy o niepodpisywanie i nieodsyłanie aneksów. O dalszych krokach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

 

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty i stron kodowanych.


czytaj całość

Odpowiedź K-P OW NFZ ws. aneksów POZ

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
     
Przesyłam Państwu do wiadomości pismo z odpowiedzią ws. aneksów POZ od Jana Gesska dyr. Kuj-Pom. OW NFZ.Z wyrazami szacunku,
Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|