Informacje o Lekarzach w Polsce

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ"
Przesyłam Państwu do wiadomości bardzo ważne dane.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na relację danych pochodzących z MZ, do faktycznych z NFZ.Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy.


Przesyłam Wam informacje, które w imieniu Centrali Narodowego Zdrowia przesłał do mnie Prezes ds. medycznych Bernard Waśko.

Z informacji tych wynika, że w ciągu ostatniego roku ubyło 875 lekarzy udzielających świadczeń w sektorze publicznym ochrony zdrowia. W tym samym czasie przybyło w całym kraju tylko 61 lekarzy POZ. Joanna Zabielska-Cieciuch była w Ministerstwie Zdrowia, gdzie Departament Analiz i Strategii w dniu 9 grudnia 2019 przekazał następujące informacje: od 2011 roku  przybyło w Polsce 948 lekarzy rodzinnych, 1205 internistów i 319 pediatrów -to gdzie oni są? Przybyło (informacje z Ministerstwa Zdrowia), a faktycznie (twarde dane z NFZ) ubyło... I to jest prawda prawdziwa...

Do lekarzy POZ jest zadeklarowane tylko 34 147422  osoby (najmniej w historii podawania tych danych). Do pielęgniarek POZ jest zadeklarowanych ok. 33 milionów pacjentów, a do położnych ok. 16 milionów.


Z pozdrowieniem

Marek TwardowskiSzanowni Państwo,


Przesyłam poniżej informacje, o które prosił Pan Dr M.Twardowski


Z poważaniem

B.Waśko


1.Jaka liczba lekarzy (bez lekarzy dentystów) widnieje w NFZ jako udzielających świadczeń w sektorze publicznym ochrony zdrowia


Liczba lekarzy udzielających świadczeń zgłoszonych do realizacji umów:

a)lekarze wykazani do umów w roku 2018: 112 802

b)lekarze wykazani do umów roku 2019: 111 927


2. Jaka jest aktualnie liczba lekarzy POZ mających listy pacjentów i aktywnie pracujących i czy ta liczba wg stanu na 1 listopada 2019 różni się od liczby wg stanu na 1 listopada 2018


a)Liczba lekarzy prowadzących listy aktywne w listopadzie 2018 r.: 24 910

b)Liczba lekarzy prowadzących listy aktywne w listopadzie 2019 r.: 24 971


3. Ile wg stanu na 1 listopada 2019 jest pozytywnie zweryfikowanych (ubezpieczonych) pacjentów do lekarzy POZ, pielęgniarek POZ i położnych POZ


Liczba uznanych deklaracji wg stanu na listopad 2019 r.:

a)lekarza POZ: 34 147 422

b)pielęgniarek POZ: 32 802 496

c)położnych POZ: 16 045 636


Szanowny Panie Prezesie


Proszę o podanie, jaka ilość lekarzy (bez lekarzy dentystów) widnieje w NFZ jako udzielających świadczeń w sektorze publicznym ochrony zdrowia. Proszę również o podanie, jaka jest aktualnie ilość lekarzy POZ mających listy pacjentów i aktywnie pracujących i czy ta liczba wg stanu na 1 listopada 2019 różni się od liczby wg stanu na 1 listopada 2018. Proszę również podać, ile wg stanu na 1 listopada 2019 jest pozytywnie zweryfikowanych (ubezpieczonych) pacjentów do lekarzy POZ, pielęgniarek POZ i położnych POZ.

Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.


Z poważaniem i pozdrowieniem

Marek Twardowski

Pozdrawiam serdecznie!