Informacja systemowa eWUŚ dla POZ o szczepieniu p/COVID-19

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


podczas ostatnich rozmów z Prezesem NFZ upominaliśmy się o możliwość bieżącego i prostego podglądu, którzy nasi pacjenci są już zaszczepieni p/COVID-19.

Zgodnie z oczekiwaniem od poniedziałku 05.07.2021 uruchomiona została nowa funkcjonalność systemu eWUŚ, dzięki której otrzymujemy informację o pacjentach, którym wygenerowano systemowo zaświadczenie o szczepieniu co jest tożsame z kompletnym zaszczepieniem pacjenta.

Informacja jest widoczna na portalu eWUŚ w postaci komentarza:

ZAŚWIADCZENIE O SZCZEPIENIU Z DNIA
lub w aplikacjach gabinetowych pojawia się informacja:

"[ZASWIADCZENIE-COVID] Pacjentowi wystawiono zaświadczenie o szczepieniu dnia:..........".

     


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!