Opinia dot. projektu zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - opieka psychiatryczna

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
     
w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 11.02. br. opinii dot. projektu zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - opieka psychiatryczna.


Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/2998-projekt-zarzadzenia-warunki-zawierania-i-realizacji-umow-opieka-psychiatryczna.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!