IKP nowe zarządzenie - stare warunki finansowe

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
         

Aktualnie w Polsce IKP ma już ponad 15 mln pacjentów, ale oczywiście większość z nich to młodzi ludzie a nam pożytek największy z tego, że będą mieli starsi. Jeżeli ktoś ma wolne moce przerobowe i chęci to może wspierać pacjentów w uruchomieniu internetowego konta pacjenta za co NFZ zapłaci zgodnie z nowym Zarządzeniem https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/313/Zarz%C4%85dzenie-66_2022_DEF.

Warunki jak poprzednio:

- 12,30 zł za jedno IKP lub

- 18,45 zł jeśli dodatkowo świadczeniodawca potwierdza profil zaufany w poradni.


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!