BARDZO WAŻNE! Opinia dot. projektu zarządzenia - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do 20.09. br. opinii dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.


    Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3565-projekt-zarzadzenia-podstawowa-opieka-zdrowotna.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!