AKCJA "PZ" - ponowne wnioski do starostów ws powoływania koronerów

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
W związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich ws powoływania koronerów przez starostwa powiatowe chcielibyśmy zaproponować następujące działania koordynowane przez FederacjBPK.519.89.2014BPK.519.89.2014i Zarząd KPZPOZ:


- RPO wystąpił do starostów z apelem o powoływanie  koronerów ( w swoim piśmie powołuje się na wcześniejsze działania "PZ" w tej sprawie!),
- z informacji zamieszczonej na stronie www RPO można wywnioskować, że pisma zostały skierowane do WSZYSTKICH starostw i miast na prawach powiatu w Polsce,
- propozycje naszych działań -> pisma z poziomu wszystkich Członków związków wojewódzkich Federacji "PZ" do starostw i miast na prawach powiatów na swoim terenie z zapytaniem jak apel/ prośba RPO jest realizowana oraz ewentualnie osobiste spotkania ze starostami ( można do tego zaangażować liderów powiatowych), na akcję przeznaczylibyśmy jakiś określony przedział czasowy optymalnie wrzesień, początek października.
Powyższym działaniom towarzyszyłaby nasza aktywność w mediach.


W załączniku projekt pisma do wykorzystania oraz poniżej link do strony RPO oraz treść komunikatu RPO ( znanego już z wcześniejszych doniesień medialnych).


https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-apeluje-o-powiatowych-koronerow-do-prezydentow-miast-i-starostow


Rzecznik apeluje do prezydentów miast i starostów o powoływanie „powiatowych koronerów"

    W Polsce nadal nie ma urzędnika, który mógłby stwierdzać zgon i sprawowałby pieczę nad zwłokami
    Rzecznik Praw Obywatelskich od lat apeluje o uregulowanie tej kwestii, ale bez skutku
    Zwrócił się zatem do kilkudziesięciu włodarzy miast, by rozważyli powołanie - wzorem niektórych miejscowości - „powiatowego koronera” lub by zawierali umowy z podmiotem leczniczym na takie usługi

Mimo że śmierć zdarza się codziennie, wciąż nie mamy precyzyjnych przepisów i procedur dotyczących stwierdzania zgonu oraz pieczy nad zwłokami. W wielu państwach działa taka instytucja - koronera, który łączy potrzebną w takich przypadkach wiedzę prawniczą i medyczną.

Aby tego typu funkcja mogła istnieć w Polsce, trzeba zmienić przepisy. Obecnie zagadnienia dotyczące stwierdzania zgonu i wydawania karty zgonu reguluje ustawa z  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jej przepisy nie uwzględniają m.in. przemian w systemie ochrony zdrowia.

W Biurze RPO prowadzona była np. bulwersująca sprawa mężczyzny - ofiary  wypadku drogowego. W drodze do szpitala zmarł, wobec czego załoga karetki pogotowia wróciła na miejsce wypadku i tam zostawiła zwłoki. Ratownik medyczny nie jest bowiem uprawniony do stwierdzania zgonu. Uprawnienie takie ma lekarz pogotowia ratunkowego, ale do wypadków często wysyłani są  sami ratownicy.

Problem pojawia się również w przypadku rodzin, których bliscy zmarli w domu. Dyspozytor często odmawia przyjazdu lekarza pogotowia, by stwierdził zgon i wypisał niezbędne dokumenty. Lekarz rodzinny może być zaś trudno dostępny (np. w weekendy), a bez karty zgonu rodzina nie może rozpocząć formalności z organizacją pogrzebu.

15 maja 2014 r. RPO wystąpił do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych, które zapewniłyby sprawne działanie w zakresie stwierdzenia zgonu oraz pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi. Mimo ponawiania tego postulatu do kolejnych ministrów, ustawa nie została znowelizowana (resort pracuje nad projektem, przewidującym instytucję koronera na poziomie województwa).

Był to również jeden z postulatów Porozumienia Zielonogórskiego z 7 stycznia 2015 r. Apelowano o powoływanie przez starostwa powiatowe osób odpowiedzialnych za stwierdzenie zgonu.

W kilku miejscowościach powierzono już lekarzom zadania koronera, opierając się na środkach samorządowych. Takie decyzje podjęli starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu m.in. w Łodzi, Opolu czy Będzinie. W Piotrkowie Tryb. władze miasta zawarły umowy z pięcioma lekarzami, do których kontakty otrzymała policja i Straż Miejska. W Mysłowicach podpisano zaś umowę  z tamtejszym centrum zdrowia.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się do starostów i prezydentów miast o rozważenie powołania takich „powiatowych koronerów” bądź o zawarcie umowy z podmiotami leczniczymi na świadczenie tego rodzaju usług.

BPK.519.89.2014

Pozdrawiam serdecznie!