Komunikat - deklaracje

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

 

KOMUNIKAT

W sprawie nowych wzorów deklaracji

        Zarząd KPZPOZ i Federacji "PZ" informuje, iż z dniem 01.07.2020 r. zmienione zostały wzory deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.

W szczególności z deklaracji usunięto następujące pozycje dotyczące danych Pacjentów:
- nazwisko rodowe,
- płeć,
- numer karty ubezpieczenia zdrowotnego,
- kod oddziału wojewódzkiego NFZ.
 
            Informuję także, iż po interwencji Federacji wprowadzono przepis, zgodnie z którym dotychczasowe wzory deklaracji  zachowują swoją ważność aż do odwołania.* Ze względu jednak na to, iż nowe wzory mają bardziej prostą formę, zawierają mniej danych, zachęcamy do stosowania starych wzorów jedynie do czasu ich zużycia.

 
Podstawa prawna: *ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 Z wyrazami szacunku,