POZ jednak pracuje

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
 

Mail do prof. J. Jassema w odpowiedzi na jego krytyczne uwagi na temat funkcjonowania POZ, z końca maja, ale ciągle aktualny.

 

Przypominam, że POZ pracuje "normalnie", tylko drzwi do poradni pozostają zamknięte na podstawie nadal obowiązujących wszystkich restrykcji w procedurach MZ i GIS, zaaprobowanych do odwołania przez zarząd KPZPOZ i Federacji "PZ".

 

Rekomendujemy nadal wykorzystywać funkcjonalność teleporad oraz z wskazaniami medycznymi umawiać wizyty, czy to w poradni, czy w domu Pacjenta na konkretną godzinę, po uprzednim sprawdzeniu statusu Pacjenta w eWUŚ ( KW-kwarantanna, IZ - Pacjent w izolacji, HD - Pacjent hospitalizowany domowo).

 

 Pozdrawiam serdecznie!

 Szymon Kopa

 

Szanowny Panie Profesorze,

Wysłuchaliśmy Pańskiej wypowiedzi opublikowanej na stronie internetowej Wydawnictwa Termedia, w której winą za niezgłaszanie się pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej i zmniejszenie liczby wystawianych kart DILO obciąża Pan lekarzy zatrudnionych w podstawowej opieki zdrowotnej.

https://www.termedia.pl/poz/Prof-Jacek-Jassem-W-czasie-koronawirusa-zagrozeniem-mniej-kart-DILO,38012.html

W trakcie wywiadu użył Pan sformułowania „wiele gabinetów POZ jest praktycznie zamkniętych, chorzy nie mogą się tam dostać, … nie robi się tam podstawowych badań diagnostycznych”. W naszym przekonaniu, ta opinia wynika z nieznajomości faktów.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego we wszystkich podmiotach POZ w całym kraju, podobnie jak to ma miejsce w placówkach realizujących świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, obowiązuje od 15 marca br. zasada, że pierwszy kontakt lekarza z pacjentem odbywa  się w formie teleporady a ewentualna wizyta w przychodni jest możliwa po ustaleniu takiego wskazania przez lekarza. Przychodnie zapewniają również wykonywanie badań diagnostycznych w sytuacjach uzasadnionych i pilnych.

Sporadycznie zdarzało się, że placówki POZ czasowo zaprzestawały realizacji wizyt pacjentów na terenie przychodni utrzymując wykonywanie teleporad. Powodem było podejrzenie lub stwierdzenie zakażenia koronawirusem wśród personelu medycznego, co zmuszało zarządzających do podjęcia decyzji o objęciu kwarantanną cały zespół. Wszystkie takie przypadki były zgłaszane do POW NFZ, a pacjenci znajdujący się pod opieką tych przychodni mieli zapewnioną możliwość korzystania ze świadczeń w innych przychodniach.

Statystyki liczby porad zrealizowanych w marcu i kwietniu wykazują, że POZ zrealizował  podobną liczbę porad w marcu i tylko o ok. 20 % mniej porad w kwietniu niż w tym samym okresie roku poprzedniego (szczególnie dotyczyło dzieci). Dla porównania warto zaznaczyć, że liczba świadczeń udzielonych w marcu i kwietniu w poradniach AOS, SOR-ach i hospitalizacji w szpitalach nie-COVID-owych zmniejszyła się o ok. 50 % (wg danych NFZ). Wiele poradni AOS czasowo zawiesiło przyjmowanie pacjentów pierwszorazowych, ponieważ NFZ odmówił finansowania porad telefonicznych jako pierwszej formy kontaktu, pomimo naszych wniosków o zmianę stanowiska płatnika w tej sprawie.

Karty DILO wystawiane są nie tylko w POZ, ale również na innych poziomach opieki. Można je wystawiać zarówna w trakcie wizyty pacjenta w przychodni, jak i wypełnić i przesłać drogą elektroniczną. 

Należy zauważyć, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku pacjentów onkologicznych, dramatycznie zmniejszyła się liczba pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi przyjmowanych w SOR-ach i oddziałach intensywnej terapii kardiologicznej. W naszym przekonaniu głównym powodem takiej sytuacji są utrzymujące się nadmierne i nieuzasadnione obawy pacjentów przed zakażeniem COVID 19 w placówkach służby zdrowia, co wynika m.in. z niewłaściwego przekazu medialnego.

Dodatkowym czynnikiem, chociaż nie decydującym, może być zmiana sposobu realizacji porad w POZ, co sami zauważamy i zastanawiamy się jak to zmienić:

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/wroclaw-o-polowe-spadla-liczba-pacjentow-onkologicznych-zglaszajacych-sie-do-dco,76760.html

Skupiając w naszych szeregach ponad 160 przychodni, deklarujemy gotowość do podjęcia współpracy na obszarze całego naszego województwa, wspólnie zastanowić się nad aktualną sytuacją i możliwością jej poprawy.

Z poważaniem

Andrzej Zapaśnik, Jan Tumasz