Aktualności

Profilaktyka w POZ

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

WAŻNE! Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

WAŻNE! Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

ZUS będzie mógł domagać się zwrotu świadczeń wypłaconych w ostatnich pięciu latach.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|