Komunikaty

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
 

w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 31.05. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.


    Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3206-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-szpitalnego.html


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 31.05. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Podaję link do projektu:

https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3207-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-rehabilitacji-leczniczej.html


czytaj całość

IKP nowe zarządzenie - stare warunki finansowe

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
         

Aktualnie w Polsce IKP ma już ponad 15 mln pacjentów, ale oczywiście większość z nich to młodzi ludzie a nam pożytek największy z tego, że będą mieli starsi. Jeżeli ktoś ma wolne moce przerobowe i chęci to może wspierać pacjentów w uruchomieniu internetowego konta pacjenta za co NFZ zapłaci zgodnie z nowym Zarządzeniem https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/313/Zarz%C4%85dzenie-66_2022_DEF.

Warunki jak poprzednio:

- 12,30 zł za jedno IKP lub

- 18,45 zł jeśli dodatkowo świadczeniodawca potwierdza profil zaufany w poradni.


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

Komunikat - zakup w hurtowniach farmaceutycznych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


    KOMUNIKAT


    podmioty uprawnione do zakupów w hurtowniach farmaceutycznych


    Zarząd KPZPOZ i Federacji "PZ" informuje, iż w dniu 21.05.2222 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MZ w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.


    W pierwotnej wersji ten akt prawny w bardzo mocnym stopniu ograniczał uprawnienia do takich zakupów naszym członkom. Po interwencji Federacji, w obecnym stanie prawnym:


    - podmioty lecznicze są uprawnione do zakupów w hurtowniach w pełnym zakresie,


    - lekarze prowadzący działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej, jak dotychczas mogą nabywać leki wchodzące w skład zestawów przeciwwstrząsowych, a dodatkowo: większość produktów OTC, produkty stosowane w stomatologii, a nawet niektóre produkty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe.


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

Wybierz stronę: |<  <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13    >  >>  >|