Komunikaty

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do 25.09. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.


    Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3559-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-leczenia-szpitalnego.html

--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

Opinia dot. projektu zarządzenia - Za życiem

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do 21.09. br. opinii dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

     

    Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3564-projekt-zarzadzenia-za-zyciem.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

Opinia dot. projektu zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do 22.09. br. opinii dot. projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.


    Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3566-projekt-zarzadzenia-ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

BARDZO WAŻNE! Opinia dot. projektu zarządzenia - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do 20.09. br. opinii dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.


    Podaję link do projektu:

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3565-projekt-zarzadzenia-podstawowa-opieka-zdrowotna.html


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

Wybierz stronę: |<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|