Komunikaty

KPZPOZ - Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 24.08 br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych.


Podaję link do projektu:

https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3485-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-komisji-do-spraw-srodka-leczniczego-dla-nieletnich-trybu-wykonywania-srodka-leczniczego-oraz-warunkow-zabezpieczenia-zakladow-leczniczych.html


czytaj całość

Mapa wynagrodzeń

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

Przesyłam Państwu mapę wynagrodzeń pielęgniarek i pielęgniarzy.

Przedstawione kwoty wynagrodzeń są kwotami brutto (najniższe oraz najwyższe z danej grupy)


https://mapawynagrodzen.pl/


czytaj całość

Czterech nowych rzeczników w obronie praw lekarzy

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


Przesyłam interesujący link:

https://www.termedia.pl/mz/Czterech-nowych-rzecznikow-w-obronie-praw-lekarzy,47175.html


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

 

w związku z udziałem KPZPOZ i Federacji "PZ" w projekcie współfinansowanym ze środków EFS pt. "Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji" oraz współpracą członków Grupy Roboczej nad poprawą skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 31.05. br. opinii dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.


    Podaję link do projektu:

     

    https://www.monitorowanieprawa.pl/opiniowane-akty-prawne/3205-projekt-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html


czytaj całość

Wybierz stronę: |<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|