Komunikaty

Webinar "PZ" - udzielanie świadczeń uchodźcom z Ukrainy

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Informacja dot. ubezpieczenia OC obowiązkowego i dobrowolnego w zakresie udzielania bądź zaniechania udzielenia świadczeń medycznych cudzoziemcom oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego.

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Prezes NFZ o gwarancjach dla uchodźców

Szanowni Państwo

Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|