Komunikaty

OGÓLNOPOLSKIE PROBLEMY Z ROZLICZENIAMI SZKOLENIA REZYDENTÓW I WYNAGRODZENIEM KIEROWNIKÓW SPECJALIZACJI

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Opinia dot. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


czytaj całość

Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|