Komunikaty

IKP nowe zarządzenie - stare warunki finansowe

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",
         

Aktualnie w Polsce IKP ma już ponad 15 mln pacjentów, ale oczywiście większość z nich to młodzi ludzie a nam pożytek największy z tego, że będą mieli starsi. Jeżeli ktoś ma wolne moce przerobowe i chęci to może wspierać pacjentów w uruchomieniu internetowego konta pacjenta za co NFZ zapłaci zgodnie z nowym Zarządzeniem https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/313/Zarz%C4%85dzenie-66_2022_DEF.

Warunki jak poprzednio:

- 12,30 zł za jedno IKP lub

- 18,45 zł jeśli dodatkowo świadczeniodawca potwierdza profil zaufany w poradni.


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

Komunikat - zakup w hurtowniach farmaceutycznych

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",


    KOMUNIKAT


    podmioty uprawnione do zakupów w hurtowniach farmaceutycznych


    Zarząd KPZPOZ i Federacji "PZ" informuje, iż w dniu 21.05.2222 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie MZ w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.


    W pierwotnej wersji ten akt prawny w bardzo mocnym stopniu ograniczał uprawnienia do takich zakupów naszym członkom. Po interwencji Federacji, w obecnym stanie prawnym:


    - podmioty lecznicze są uprawnione do zakupów w hurtowniach w pełnym zakresie,


    - lekarze prowadzący działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej, jak dotychczas mogą nabywać leki wchodzące w skład zestawów przeciwwstrząsowych, a dodatkowo: większość produktów OTC, produkty stosowane w stomatologii, a nawet niektóre produkty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe.


--

Z wyrazami szacunku,

Pozdrawiam serdecznie!


czytaj całość

Nowe materiały - w ramach "Biblioteki Lekarza" - kodowanego serwisu Federacji PZ - zapobieganie powikłaniom cukrzycy

Szanowni Państwo
Członkowie KPZPOZ i Federacji "PZ",

Koleżanki i Koledzy.

W ramach projektu edukacyjnego „Szkoła Cukrzycy" realizowanego z Partnerem Projektu firmą Novo Nordisk, dostarczymy Państwu nowe materiały edukacyjne obejmujące swym zakresem informacje pomocne w kontaktach z pacjentem, informacje o procedurach, rekomendacjach, schematach leczenia oraz produktach leczniczych wykorzystywanych w codziennej pracy z pacjentami. Dzisiaj mam dla Państwa materiał zwracający uwagę  na ważny społecznie temat jakim jest  zapobieganie powikłaniom cukrzycy. Autorem materiału jest dr n. med. Annę Jeznach - Steinhagen - specjalista diabetolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( Zakład Dietetyki Klinicznej, Instytut Matki i Dziecka, Poradnia Diabetologiczna). Jak Państwo wiecie  konsekwencje zdrowotne podwyższonego stężenia glukozy we krwi są szerokie i mogą dotyczyć wielu narządów organizmu. Materiał informuje pacjenta, że w przebiegu cukrzycy może rozwinąć się szereg powikłań które zostały w prosty i czytelny sposób w nim  opisane, a dbając o prawidłowe stężenie glukozy we krwi, dba o swoją cukrzycę, dba o siebie, tak, aby uniknąć powikłań. Materiał powinien spowodować, że  wyrobi sobie  również nawyk systematycznych badań, oraz konieczność odwiedzenia lekarza jeśli pojawią się niepokojące objawy. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże w edukacji pacjentów i zwróci ich uwagę na powikłania. Gorąco polecam przekazywanie tego materiału  pacjentom z cukrzycą. Materiał dostępny jest również na stronie:  https://www.szkolacukrzycy.pl/

Z poważaniem i pozdrowieniem


czytaj całość

Komunikat - odpady komunalne

KOMUNIKAT Odpady komunalne


czytaj całość

Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|